ALGEMEEN
6 december 2023

} Leestijd: 2 minuten

6 december 2023

} Leestijd: 2 minuten

Waarom kan ik in Nederland geen EDC (European Disability Card) aanvragen?

ALGEMEEN
De European Disability Card is een kaart waarmee mensen met een handicap hun beperking kenbaar kunnen maken en tevens gebruik kunnen maken van bepaalde voordelen op het gebied van cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. Hoewel de kaart geldig is in 8 Europese landen, waaronder België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië, heeft Nederland ervoor gekozen om voorlopig niet deel te nemen aan dit Europese initiatief. Maar waarom eigenlijk?

Reactie van de Tweede Kamer

In een reactie vanuit de Tweede Kamer in 2019 heeft toenmalig minister De Jonge verduidelijkt wat de insteek van de Nederlandse overheid is bij de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Volgens hem moeten diensten voor mensen met een beperking vanzelfsprekend toegankelijk zijn en niet afhankelijk zijn van het tonen van een bewijs van handicap. De Jonge benadrukt dat het voorbeeld waarin iemand toegang tot diensten wordt ontzegd omdat zij niet op de voorgeschreven wijze de beperking van haar dochter kan bewijzen, precies is wat hij wil voorkomen. Het is goed dat De Jonge een visie heeft op een inclusieve samenleving waarin toegankelijkheid voor iedereen vanzelfsprekend is, ongeacht het bezit van een kaart. Echter, er zijn veel mensen met zichtbare of onzichtbare beperkingen die graag een middel willen hebben om hun situatie gemakkelijk kenbaar te maken. Deze mensen zijn niet noodzakelijk op zoek naar kortingen of andere voordelen, maar ze willen simpelweg een communicatiemiddel dat ze kunnen gebruiken in lastige situaties. Een vaak genoemd alternatief is het gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart om een handicap aan te tonen. Maar probeer maar eens aan een treinbegeleider of bij een museumloket te laten zien dat je een parkeerkaart hebt wanneer deze al achter de voorruit van je auto zit.

 

De European Disability Card in België

Wat betreft de European Disability Card, in België kunnen organisatoren zelf kiezen welke voordelen ze toekennen. Dit kan variëren van gratis toegang of toegang met korting, tot gratis audio- of videogidsen, (korting op) aangepaste rondleidingen, toegang tot toegankelijke en voorbehouden plaatsen, een speciale pas in parken voor een vlottere toegang tot attracties, en nog veel meer. Het initiatief voor de EDC komt van de Europese Commissie.

 

De Invalidenkaart

Om te voldoen aan de vraag naar een kaart waarmee mensen in Nederland gemakkelijk hun handicap kunnen aantonen, hebben we de Invalidenkaart geïntroduceerd. In tegenstelling tot de EDC kan deze kaart worden aangevraagd door iedereen met een zichtbare of onzichtbare handicap, zonder de noodzaak van een doktersverklaring of bewijs van het ziektebeeld. We willen daarmee voorkomen dat mensen in situaties terechtkomen zoals die door De Jonge zijn beschreven, daarom komt iedereen die behoefte heeft aan deze kaart als communicatiemiddel in aanmerking.

 

Links

Aanvragen Invalidenkaart
https://www.invalidenkaart.nl/aanvragen

Beantwoording Kamervragen over de European Disability Card
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/14/beantwoording-kamervragen-over-de-european-disability-card

 

Mededeling
Dit artikel is ouder dan 6 maanden, het kan zijn dat de informatie in dit artikel niet meer actueel is.

Bedrijven & organisaties

Maak deel uit van een inclusief netwerk

"Probeer maar aan een museumloket te laten zien dat je een parkeerkaart hebt als deze achter de voorruit van je auto zit"

Nieuwsoverzicht